หลักการดูดวงทะเบ

หลักการดูดวงทะเบ

แนะนำเทคนิคการเลือกสรรซื้อทะเบียนสวย แบบง่ายๆช่วยให้คุณน้าตรงนั้นเลือกคัดทะเบียนสวยได้ถูกต้องกับตัวคุณป้ามากที่สุดเรามีเคล็ด+ข้อเขียนเยอะที่เกี่ยวทะเบียนสวยให้คุณยายได้อ่าน เช่นเรียงความ อักขระทะเบียนที่สมควรย้วย ปกติตัวหนังสือทะเบียนที่ควรขยับหนีมีต่อแต้มหลายในการคิดเลข แต่าเราก็มีแนวทางคำนวณอักขระทะเบียนสวยมาแนะนำคุณยายก็คือ

ทะเบียนสวยวิธีการดังนี้ครับ
ให้ทำการแปลงมูลค่าหมู่ลายลักษณ์อักษร 2 ตัวข้างหน้า แล้วไปนำมาบวกกับเลขหมาย 4 ตัวข้างหลัง

2. ต่อมาเมื่อได้จำนวนรวมแล้วไป ดูความหมายตามหลักคณิตศาสตร์

ควรหนีหมู่ตัวอักษรตัวเขียนเสนียดและลำดับที่เสนียด ไม่เหมาะมีในทะเบียนรถสวย

ทะเบียนสวยเทคนิคสำคัญคือ หากหลีกเลี่ยงตัวอักษรอวมงคลและเลขโชคร้ายไม่ได้ ไม่เหมาะให้ตัวเลขอวมงคลวันเกิดเป็นเลขลำดับตัวท้ายที่สุดในทะเบียนรถสวย
พลังแห่งตัวอักษร ให้ใช้คิดเลขอย่างนี้ ก ด ถ ท ภ ฤ = 1 / ข บ ป ง ช = 2 / ต ฑ ฒ ฆ = 3 / ค ธ ร ญ ษ = 4 / ฉ ใน ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5 / จ ล ว อ = 6 / ซ ศ ส = 7 / ย ผ ฝ พ ฟ = 7 / ฏ ฐ = 9
ผลรวมเบอร์ที่ให้คุณอา ระดับดีเยอะแยะ คือ 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65 คณิตศาสตร์จำนวนรวมที่ให้คุณๆระดับดี ดังเช่น 20, 32, 40, 44, 69, 79
เลขและตัวหนังสือเสนียดที่สมควรขยับหนีตามวันเกิด ในทะเบียนรถสวย

เกิดวันสัปดาห์ คณิตศาสตร์ 6 ลายลักษณ์อักษร ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )

เกิดเวลากลางวันจันทร์ ลำดับที่ 1 ตัวหนังสือ ( อ )

เกิดเวลากลางวันอังคาร คณิตศาสตร์ 2 อักษรพยัญชนะ ( ก ข ค ฆ ง )

เกิดเวลากลางวันพุธเวลากลางวัน วิชาคณิตศาสตร์ 3 อักขระ ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )

เกิดวันวันพุธกลางคืน เลข 5 อักขระตัวเขียน ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )

เกิดวันพฤหัส เลขจำนวน 7 ตัวหนังสือ ( ด ต ถ ท ธ น )

เกิดเวลากลางวันวันศุกร์ เลขคณิต 8 ตัวอักขระ ( ย ร ล ว )

เกิด วันเสาร์ คณิตศาสตร์ 4 ลายลักษณ์อักษร ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ใน )

ทีนี้ลองดูมาดูตัวอย่าง เช่น เลขหมายทะเบียนคณิตสวย ศศ 5959 เปลี่ยนแปลงค่าตัวอักขระตัวอักขระ ศ=7, ศ=7 ได้จำนวน หมวดตัวอักษรลายลักษณ์อักษร หมายถึง 7 + 7 = 14 และยอดรวมเลขหมาย 4 ตัวข้างหลัง คือ 5 + 9 + 5 + 9 = 28 นำผลที่ได้ลำลาบวกกัน ได้ด้วยเหตุที่แลเห็น 14 + 28 = 42 ให้ดูความสัมพันธ์ระหว่างคำกับเครื่องหมายในภาษาเลขลำดับศาสตร์ 42 หมายความว่าปริมาณที่ให้ท่านระดับดีมาก เป็นต้น โดยเราก็นำวันเกิดของเราเองค่ะมาทำการเปรียบไปด้วย เช่นเกิดวันพระอาทิตย์ ก็ไม่สมควรมีคณิตศาสตร์ 6 และอักษร ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ ) เช่นตัวอย่างตรงนี้ทะเบียนรถนี้ก็ไม่เหมาะกับคนเวลากลางวันอาทิตย์เป็นอาทิ ทั้งนี้เพราะมีตัวอักษรกาลกินีอยู่ นั่นเอง

ทะเบียนสวยและอีกเรียงความนึงที่เราเองค่ะอยากแนะนำก็คือว่า วิธีการคำนวณยอดของคณิตทะเบียนสวยตรงตรงนี้สำคัญมากมายเพื่อคนที่อยากได้จะไป

เลือกซื้อทะเบียนสวยควรรู้ก่อนว่าผลบวกเท่าใดเสี่ยงได้เสี่ยงเสีย ในวันนี้เรามีวิธีการบวกลบคูณหารมวลรวมมาให้คุณอาดู

วิธีการคำนวณจำนวนของทะเบียนสวย

แปลงมูลค่าหมวดหมู่ตัวอักษร 2 ตัวหน้าด้าน แล้วนำมาบวกกับเบอร์ 4 ตัวหลัง ซึ่งมูลค่าของตัวอักษรนั้นแปลงราคาได้ดังนี้

ก ด ถ ท ภ ฤ มีมูลค่าทันกับ 1
ข บ ป ง ช มีมูลค่าเพียงกับ 2
ต ฑ ฒ ฆ มีราคาแค่กับ 3
ค ธ ร ญ ษ มีมูลค่าเพียงกับ 4
ฉ ใน ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ มีค่าแค่กับ 5
จ ล ว อ มีค่าทันกับ 6
ซ ศ ส มีราคาแค่กับ 7
ย ผ ฝ พ ฟ มีมูลค่าเพียงกับ 8
ฏ ฐ มีค่าเพียงกับ 9

หลังจากได้ผลรวมแล้วไป ดูความหมายตามหลักคณิตศาสตร์ศาสตร์ เพราะแยกกลุ่มเลขลำดับศาสตร์ ด้วยเหตุนี้

– เลขคณิตปริมาณดีมากมาย ตัวอย่างเช่น 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54 ให้ท่านระดับดีมากมาย มีโอกาสประสบผลสำเร็จสูง อุปสรรคน้อย เจริญ มีอันจะกิน รวดเร็ว และมีความสุขในชีวิต

– หมายเลขยอดดีพอควร ตัวอย่างเช่น 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53 ให้คุณน้าระดับดีกลาง เหนื่อยเหน็ดหน่อย มีอุปสรรค แต่ยังมีโอกาสประสบประสิทธิผล ถ้ามีความพยายาม

– ตัวเลขผลบวกไม่ดีและเหมาะสมหลีกเลี่ยง เช่น 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48 ให้โทษ เหตุเพราะเหนื่อยล้ามากมาย อุปสรรคมาก เจอข้อสงสัยรุมๆเร้า การทำมาหากิน การเงิน ความรัก โอกาสเกิดเทกระจาดสูง เหมาะเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ยังมีบทความทะเบียนสวยอีกมากมายติดตามได้ในเว็บไซต์เราเลย

Main Menu